Counseling

Bij Roots Coaching en Counseling betekent counseling dat je op een resultaatgerichte en pragmatische manier geholpen wordt met als doel inzicht te krijgen in jezelf.

Afhankelijk van de vraag en behoefte wordt er onder andere gebruik van de volgende methoden en technieken:

Gesprektechnieken:

Tijdens de diverse trajecten worden naar gelang de behoefte diverse gesprektechnieken ingezet. Er wordt dus tijdens elke sessie bekeken welke techniek gewenst is. Naast de gebruikelijke coachende gesprektechnieken worden er onder andere gebruik gemaakt van :

Scans en vragenlijsten

Ter ondersteuning van de de diverse trajecten wordt er bij Roots coaching & counseling gebruik gemaakt van professionele begeleidingstools. Deze psychodiagnostische vragenlijsten en scans zijn online en wetenschappelijk onderbouwd. Zo werken wij onder andere met:

Tafel-Opstelling/systeemopstelling

Een van de methodes waar gebruik van gemaakt kan worden is een tafel-of een systeemopstelling. Deze methode wordt gebruikt om jouw positie inzichtelijk te krijgen in diverse werksituaties. Het is zelfs mogelijk om inzicht kan krijgen in wat jouw kwaliteiten zijn of wat jouw positie is te opzichte van een willekeurige groep of bedrijf. 

Voice Dialogue 

Deze methode werd ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Hierin wordt als uitgangspunt genomen dat we meerdere “ikken” hebben. De “ikken” behoren aan verschillende delen van jouw persoonlijkheid waar innerlijke stemmen aan zijn verbonden. Je komt in dialoog met jouw innerlijke stemmen en hierdoor uiterst geschikt om met jezelf in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in jezelf. Deze ikken worden uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren om duidelijkheid te geven in wat jouw bezig houdt of belemmert in de loopbaanstappen die je graag wil maken.

Thuisopdrachten 

Na een sessie ontvang je doorgaans een thuisopdracht. Dit kan variëren van het maken van vragenlijsten, werken aan je gevoel of het noteren van werkgerelateerde doelen.
De thuisopdrachten worden in overleg met jou geformuleerd.

Benieuwd naar de ervaringen van anderen?